Skip to main content

Wstęp na targi

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Odkryj wyjątkowe wydarzenie na rynku nieruchomości
i rynku branży budowlanej w Katowicach.

Kiedy?
8-9 marca 2025 r.

O której?
Sobota: 10:00-16:00
Niedziela: 10:00-16:00
Gdzie?

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-166 Katowice

lub skorzystaj z bezpłatnej rejestracji tutaj

Informacje od organizatora

Komunikacja miejska

Autobusy: 11, 133, 43, 6, 657, 800, 813, 814, J
Tramwaje: 11

Dojazd samochodem

Wpisz w nawigację:
MCK
lub
Plan Sławika i Antalla 1 , Katowice

Współrzędne do nawigacji:
51.26635, 19.02766

Parking dla samochodów

– parkingi miejskie wokół obiektu płatne zgodnie z danym taryfikatorem

Kierunek Katowice

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w aglomeracji śląskiej. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z wszyst­kimi mia­stami w Pol­sce to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się kupić tu nieruchomość.

Przedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli także możliwość poznania oferty firm budujących domy oraz ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz. Uzu­peł­nienie oferty deweloperskiej sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego.

1

Prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)

2

Prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)

3

Nieruchomości inwestycyjne

4

Budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)

5

Domy drewniane, modułowe, z keramzytu

6

Instalacje, pompy ciepła, kominki

7

Fotowoltaika

8

Odna­wialne źró­dła energii

9

Pro­jekty domów

10

Wyposażenie wnętrz

11

Porady (prawne, architektów)

12

Warsztaty

Sprzedaż powierzchni wystawienniczej i innych usług.

Magdalena Kowalska

 794 772 220

mk@expoproperty.pl

Poniedziałek-piątek
8:15 – 16:15

Małgorzata Pietrzko

 792 782 310

mp@expoproperty.pl

Poniedziałek-piątek
8:15 – 16:15

Organizator targów

Expo Property BIS S.C.
NIP: 952-212-71-58
REGON: 146988053

Adres siedziby:
Al. Chruściela 42A
04-401 Warszawa

Adres biura (do korespondencji):
Expo Property BIS S.C.
Aleja Komandosów 9 / U6
04-485 Warszawa

Księgowość:

Anna Szymańska
tel.: 792 782 220
e-mail: as@expoproperty.pl

Kontakt:
tel.: 792 772 220
e-mail: biuro@expoproperty.pl

Numer konta bankowego:
Bank Pekao S.A. oddział w Warszawie
14 1240 6159 1111 0010 5519 3314

Dział Organizacji:

Joanna Arabska – ekspert ds. Organizacji
tel.: 792 772 230
e-mail: organizacja@expoproperty.pl

Poniedziałek – czwartek
9:00-15:00
Piątek
8:00-14:00

Tomasz Jackiewicz – ekspert ds. komunikacji i PR
tel. 792 772 900
e-mail: tj@expoproperty.pl

Poniedziałek – wtorek oraz czwartek – piątek
8:00-16:00
Środa
8:00-14:00

Marketing Inwestycji:

Jakub Wesołowski
tel. 792 772 220
e-mail: jw@expoproperty.pl

Livechat / Chatbot:

e-mail: nonstop@expoproperty.pl

18 ostatnich edycji w liczbach:

150 000

Około 150 000 osób, 
które przyszły na 
nasze targi.

499

Osób, które średnio odwiedzają targi na godzinę

2000

Stoisk targowych deweloperów i innych wystawców

Dlaczego warto przyjść na Targi?

Targi zapewniają bezkonkurencyjny dostęp do największej liczby liderów rynku nieruchomości oraz branży budowlanej, projektów deweloperskich i informacji z branży nieruchomości. To wydarzenie na śląskim rynku dające możliwość zaprezentowania firm, projektów i koncepcji oraz dotarcia do tysięcy osób poszukujących mieszkania, domu, inspiracji wnętrz i usług projektowo-budowlanych.

W strefie wystawienniczej prezentujemy projekty nieruchomości, najwyższej klasy usługi biznesowe, finansowe oraz innowacyjne rozwiązania budowy domu pod klucz, wyposażenia wnętrz, architektów oraz projektantów.

Największa impreza

Budowlana Architektoniczna Remontowa

Śląskie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu | Międzynarodowe Targi Budownictwa, Instalacji i OZE SilesiaBUD to naj­waż­niej­sza i naj­więk­sza impreza tar­gowa, która sku­pia nie­mal wszyst­kie firmy z sek­tora branży nie­ru­cho­mo­ści, branży budow­la­nej (od kom­plek­so­wej budowy domu pod klucz) aż po branżę finan­sową.

Tak było na ubiegłych targach:

Poznaj firmy, które wspierają realizację naszych targów.

MECENAS TARGÓW

NEXX DEVELOPER – wiodący deweloper na Śląsku z 25-letnim doświadczeniem w branży, laureat licznych nagród, został MECENASEM Targów Nieruchomości & Budowa Domu.

To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Nasza współpraca to nie tylko finanse, ale przede wszystkim tworzenie przestrzeni, gdzie prawdziwi profesjonaliści mogą się spotkać i tworzyć niesamowitą atmosferę owocującą nowymi kontraktami.

Spotkania z ekipą NEXX to dla nas zawsze porządna dawka inspiracji.

Sponsorzy oraz partnerzy targów

Zobacz wszystkich

Sponsorzy oraz partnerzy targów

Zobacz wszystkich
Close Menu

Kiedy?
15-17 marca 2024 r

Gdzie?
EXPO ŁÓDŹ, Al. Politechniki 4